Membership

Какво Ви носи членството в АПФ:

 • Възможност за комуникация и обмен на идеи с колеги и партньорски организации в страната и чужбина
 • Представяне с портфолио на сайта на АПФ
 • Преференциални цени при закупуване на фотографска техника, аксесоари и консумативи от търговски обекти – партньори на АПФ
 • Консултиране и подпомагане при разрешаване на юридически казуси, свързани с авторски и сродните им права
 • Възможност за участие в събития, организирани от АПФ
 • Възможност за участие в проекти, изготвяни от АПФ
 • Повишаване на квалификацията и образованието чрез участия в семинари, уъркшопи, майсторски класове, обмяна на опит – у нас и в чужбина

 

За да кандидатствате за членство в АПФ е необходимо:

 • Да практикувате като фотограф
 • Да представите творческа биография
 • Да представите десет снимки (портфолио) в електронен вариант, които ви представят като фотограф и професионалист
 • Да представите две препоръки от членове на АПФ

Получените документи се разглеждат на управителен съвет и се гласуват. Могат да се приемат или отхвърлят. При приемане се внася еднократна входяща вноска, а след това членски внос от 10 лв/месечно.