Милан Христев е роден през 1963 в град Пловдив. През 1985 год. завършва техникума по полиграфия и фотография “Юлиус Фучик”. С фотография започва да се занимава през 1976 година. Има около 200 участия в колективни изложби и над 20 авторски. Получил е близо поощрения и дипломи от национални и международни конкурси. През 1988 год. получава званието AFIAP. Най-престижните му награди са: от “Цайс-Практика”, FIAP и други известни международни конкурси.

Занимава се с приложна и рекламна фотография.