АПФ взе участие в Общото събрание на FEP в Прага

Общото събрание на FEP 2023 се проведе в Прага, Чехия на 16 април 2023 г.На срещата бяха одобрени финансовите отчети за фискалната 2022 г. и бяха проведени избори за нов Президент. Настоящият президент Трулс Лотвед беше единодушно избран за още един мандат. Освен това беше избран един нов одитор – Вейко Нурминен от Финландия. Другият…

Новини , , , , , , ,

АПФ преизбра своя Управителен Съвет за втори мандат

На 12 май 2019г бе проведено Общо събрание на Асоциацията на професионалните фотографи. На събитието бяха приети годишният отчет за дейността, финансовия отчет на сдружението и бяха дискутирани бъдещи проекти и дейности. С пълно единодушие присъстващите членове на АПФ преизбраха за втори мандат Управителния съвет в състав – Александър Михайлов, Ани Петрова, Евгени Димитров, Лилия…

Новини , , , , ,