Покана за Общо събрание

Уважаеми колеги, На заседание на УС на АПФ от 10.02.2024г бе взето решение за свикване на редовно общо събрание на асоциацията на 6 април 2024 година (събота), с начален час 9ч. Място за провеждане на общото събрание – гр. София, ул. Стара планина № 3, студио на Булфото. Общото събрание ще се проведе при следния…

Новини , , ,