Асоциацията на професионалните фотографи взе участие в заседание на Комисията по култура и медии, на което се обсъждаше Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Председателят на АПФ Лилия Йотова и адвокат Десислав Владимиров представиха по време на обсъждането предложенията и идеите от страна на фотографската общност.

След приключване на заседанието, председателят Тома Биков и директорът на дирекция “Авторско право и сродни права” в Министерство на културата Мехти Меликов отправиха покана към всички присъстващи да внесат своите последни идеи, предложения и поправки преди второ четене на закона.

АПФ направи това, като концентрирахме своите предложения върху искане за задължително посочване на автора при всяко ползване на неговото произведение, като нарушенията да бъдат скрепени със санкция,а в частта за свободното ползване на авторски произведения да бъдат въведени лицензите Creative Commons и свободно да се използват само тези произведения, които са обозначени със символа ( CC ).

Становищата и конкретните предложения за промяна в текстовете на ЗАПСП са приложени по-долу: