Асоциацията на професионалните фотографи получи покана и взе участие в заседание на Комисията по култура и медии в Парламента, където се обсъждаше Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродни права (ЗАПСП). Това се случи, след като ЗАПСП мина на първо четене в народното събрание на 18 септември. АПФ входира становище, свързано с промени, касаещи фотографските произведения, както и предложения за конкретни текстове. ЗАПСП предвижда транспониране на Директива (ЕС) 2019/790 относно авторското право и сродните му права в единен цифров пазар, което трябваше да стане още преди две години. АПФ бе представена от председателя Лилия Йотова и адв. Десислав Владимиров, които взеха думата в края на тричасовото заседание и представиха акценти от нашето становище, а именно – необходимостта от задължително посочване името на автора при всяка публикация, свиване на прекалено разширения кръг потребители на свободно ползване в новопредвидените членове 26, които узаконяваг дейността на Изкуствения интелект да събира и обработва текстова и визуална информация машинно без съгласието на автора и без заплащане, като по този начин ще нарушава авторските права на хиляди автори, без това да може да бъде контролирано. Обърна се внимание на 10 годишния срок на договорите, който се предлага да отпадне, но той е един защитен механизъм за авторите като по-слабата страна в преговори с големи компании и АПФ поддържа тезата, че той е в интерес на фотографите и трябва да се запази.

Присъстващите в залата обсъдиха и други въпроси, касаещи останалите творчески индустрии. Своите позиции представиха Мюзикаутор, БАМП, Профон, Артистаутор, Филмаутор, Министерство на културата, представители на бизнеса, автори и други заинтересовани лица. Очаква се Комисията по култура и медии да заседава втори път веднага след едномесечната изборна ваканция на депутатите. Дотогава експерти от Министерство на културата ще разгледат изпратените становища и ще отговорят писмено на всяко едно от тях.

От страна на Асоциацията на професионалните фотографи присъстваха още Тихомира Методиева – Тихич и Лъчезара Дилова – юрист.

Снимки: Тихомира Методиева – Тихич (АПФ) и стоп-кадър от видеозаписа на заседанието – официален сайт на Народното събрание

Становище на АПФ:

Предложения на АПФ: