На 18 септември 2023 година Парламентът гласува на първо четене Закона за изменение и допълнение на Закона за авторско право и сродни права, с който предстои да се транспонира ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/790 относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар.

Асоциацията на професионалните фотографи внесе своето становище относно този законопроект и направи предложения, свързани с фотографските произведения. Становището и предложенията са входирани в Народното събрание и предстои тяхното обсъждане между първо и второ четене в четирите комисии – Комисия по култура и медии, Правна комисия, Комисия по електронно управление и информационни технологии и Комисия по въпросите на Европейския съюз.

АПФ акцентира върху следните важни за фотографската общност точки:

1. Ограничаване на прекалено широкия кръг ползватели, включени в предвиденото свободно използване на авторски произведения без съгласие и без заплащане на автора, което е изчерпателно посочено в новите членове 26 на ЗИД на ЗАПСП.

2. Задължително посочване на автора на фотографското произведение при всяко използване

3. Използване на фотографски произведения в интернет без съгласието на автора и без заплащане само за целите на търсенето.

4. Използване на фотографски произведения за карикатури, шаржове и други, когато това се прави с некомерсиална цел

5. Разпределяне на приходи, получени от новите сродни права, които се вменяват на издатели и създатели на съдържание, в процент 20 към 80 автори/издатели, като издателите се задължават два пъти годишно да дават справка на авторите, а не обратното – авторите да изискват тази справка

6. Относно узаконяването на автоматизирано събиране и анализиране на информация, където влиза и визуалната (т.е. фотографските изображения) , АПФ изказва несъгласието си, защото по този начин се дава възможност чрез Изкуствен интелект да се събират законно бази данни от фотографски изображения и след това на тяхна база да се създават нови изображения от ИИ по зададени критерии. Изображения ще могат да се събират от публичното пространство без съгласие на автора и без заплащане. Ще могат да се използват за обучение на ИИ – така наречения Machine Learning, както и за създаване на нови изображения. Това ще доведе до големи последствия не само за фотографската индустрия, а и за всички творчески индустрии, тъй като няма да може или ще бъде трудно да се контролира какво и как се използва от ИИ. Новите продукти ще бъдат създадени на основата на реални изображения, заснети от реални фотографи, които пък няма да могат да контролират авторските права върху своите произведения. А съответно новосъздадените продукти носят вече авторски права за своя създател.