Университета за национално и световно стопанство, с който АПФ има подписано споразумение за сътрудничество, обяви две иновативни магистърски програми по интелектуална собственост.

Първата магистратура “Интелектуална собственост и творчески индустрии” е изключително подходяща за хората, работещи в сферата на творческите индустрии, към която спада и фотографската индустрия. Обучението поставя основата на професионално познаване и използване на системата от икономически и управленски знания за интелектуалната собственост, дигитализация и технологичност. Дава възможност за познаване, използване и прилагане на авторското право и сродните му права в бизнеса, запознава с икономическите форми на реализация на творческите продукти и разкрива икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост.

За повече информация последвайте линка – Интелектуална собственост и творчески индустрии

Втората магистратура “Интелектуална собственост и технологични стартъпи” се предлага за първи път и е създадена във връзка с бързото технологично развитие, дигитализацията и създаването на стартъпи, инкубатори и акселератори. Акцентът при нея е извеждането на интелектуалната собственост и изключителните права върху технологични иновации и продукти като начин за реализация на успешни бизнес стратегии, икономическа реализация и дигитална конкурентноспособност.

За повече информация – Интелектуална собственост и технологични стартъпи

Асоциацията на професионалните фотографи подкрепя повишаването на образованието в областта на интелектуалната собственост и препоръчва тези магистратури както на фотографите, така и на всички творци от сферата на креативните индустрии.