Общото събрание на FEP 2023 се проведе в Прага, Чехия на 16 април 2023 г.
На срещата бяха одобрени финансовите отчети за фискалната 2022 г. и бяха проведени избори за нов Президент. Настоящият президент Трулс Лотвед беше единодушно избран за още един мандат. Освен това беше избран един нов одитор – Вейко Нурминен от Финландия. Другият одитор Милош Фич от Чешката република ще продължи втората година от своя мандат.

На следващия ден, 17 април, няколко главни изпълнителни директори и председатели на асоциациите на FEP се срещнаха на отделна среща. По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани със законите за авторското право и прилагането им в различните държави, спонсорството, комуникациите и маркетинга. В резултат на това ще бъдат подновени спонсорските пакети и ще се работи върху предлагането на нови инструменти за комуникация и маркетинг за асоциациите – членове на ФЕП. Относно авторското право бяха дадени добри практики от Белгия и Нидерландия за изчисляване на сумите за авторско право, както и бяха разисквани въпроси, свързани с транспонираната Европейска директива за авторско право и какви проблеми има при прилагането й в Европа.