АПФ взе участие в Общото събрание на FEP в Прага

Общото събрание на FEP 2023 се проведе в Прага, Чехия на 16 април 2023 г.На срещата бяха одобрени финансовите отчети за фискалната 2022 г. и бяха проведени избори за нов Президент. Настоящият президент Трулс Лотвед беше единодушно избран за още един мандат. Освен това беше избран един нов одитор – Вейко Нурминен от Финландия. Другият…

Новини , , , , , , ,