Създадената Мрежа “Творчески индустрии” по инициатива на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС, обедини организации, ангажирани с функционирането на творческите индустрии в Република България, сред които е и Асоциация на професионалните фотографи. Целта й е да подпомага създаването на дискусионна среда за обсъждане и обмен на мнения по различни актуални теми, засягащи творческите индустрии у нас. Въпроси, провокирани от необходимостта за единен подход в решаването на проблеми, свързани с имплементиране на европейските норми, от правната и бизнес средата, за представяне на аргументирани становища и предложения към законодателните и правоприлагащите органи и институции в страната.

снимка: Иван Василев

Мрежата „Творчески индустрии“ бе учредена в конферентната зала на  Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС. Събитието откриха доц. д-р Михаил Мусов, зам. ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество на УНСС и проф. д-р Мария Маркова – ръководител на катедра „Интелектуална собственост“ и зам. директор на ИИСТТ.

снимка: Петър Станев

„Статистически проучвания показват, че базираните на интелектуална собственост индустрии осигуряват близо 63 милиона директни работни места и още близо 21 милиона индиректни работни места в ЕС, което се равнява на 38,89% от работните места в целия ЕС. В България в творческите индустрии – музикална, филмова, издателска, софтуерна и други, са ангажирани над 80 000 творци и тези индустрии осигуряват около 4 % от БВП на страната.“, сподели проф. Маркова.

снимка: Петър Станев

Участници в Мрежата са представители на организации за колективно управление на права, асоциации на професионалисти от различните творчески индустрии, юристи и други заинтересовани страни, за да се създаде диалог –  пълноценен и всеобхватен. Сред присъстващите бяха д-р Иван Начев – директор на ИИСТТ, Лилия Йотова , председател на Асоциацията на професионалните фотографи, Евгени Димитров и Александър Михайлов – членове на УС на АПФ, Петя Господинова – Асоциация Българска книга, Петя Точарова – изп. директор на БАМП, Мирена Стонева – Българска музикална асоциация, Катерина Ламбринова – Съюз на българските филмови дейци, арх. Марин Бакалов – САПЗАПА, Красимир Босев – Сдружение за колективно управление на авторски права Иза-Арт, акад. Проф. Сашо Драганов, д-р Юлиана Томова, доц. Мирян Мирянов – НХА, Ростислав Малчев – Национален филмов център, Васил Живков – ЛТУ, Иван Василев – АПФ, Ненчо Касъмов – Профон и БАМП и др.

снимка: Иван Василев