НА  АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ФОТОГРАФИ

Уважаеми колеги,

С решение на УС на АПФ от 26 февруари 2022г, се насрочва Общо събрание на „Асоциация на професионалните фотографи” на дата 27 март 2022г (неделя) с начален час 9.00 ч. Място за провеждане на Общото събрание е град София, ул. Кракра 2А, Културен дом Средец. Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността за 2021г
  2. Финансов отчет за 2021г
  3. Избори за Управителен съвет
  4. Предстоящи проекти и инициативи на АПФ
  5. Разни

С уважение,

Управителен съвет на АПФ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.