Широка група от 15 организации, представляващи творческия сектор в
България, се обединиха в обща позиция относно предложени от Европейския
парламент и Европейския съвет промени в проекта за Акт за цифровите услуги
(DSA). Зад общата позиция, координирана от Българската асоциация на
музикалните продуценти (БАМП), застават музикални, аудио-визуални,
литературни, визуални автори, изпълнители, книгоиздатели, музикални,
филмови и телевизионни продуценти и професионални фотографи. Те
изпратиха отворено писмо до българските евродепутати, Министерството на
икономиката, Министерството на културата и Представителството на Република
България към Европейския съюз. В него те изразяват загрижеността си от
предложените промени, като се присъединяват към позицията на европейския
творчески сектор, която определя предложенията като „една пропусната
възможност и крачка назад“.

Целта на първоначалния проект за Акт за цифровите услуги е да осигури набор
от правила за задълженията и отчетността на онлайн платформите в
цифровото пространство и да осигури по-безопасна и по-надеждна онлайн
среда, в това число и чрез въвеждане на ефективни задължения за борба с
незаконното съдържание онлайн. Актът за цифровите услуги (DSA) ще има
голямо значение за всички културни индустрии и за защитата на
произведенията и другите обекти на авторски и сродни права при използването
им в цифрова среда. Актът ще има характер на Регламент, а не на Директива,
което означава, че след влизането му в сила, той ще бъде директно приложим
в държавите-членки и не се предвижда транспониране в местното
законодателство.
Според българския творчески сектор приемането на предложените от
Европарламента и Европейския съвет промени не само няма да допринесе за
създаването на здравословна дигитална среда, а напротив – ще доведе до
отслабване на сега действащия режим на отговорност и добрите практики за
справяне с незаконно съдържание в дигиталното пространство, включително по
отношение на онлайн пиратството и нарушенията на авторски и сродни на тях
права.
Дали промените ще бъдат приети зависи както от позицията на евродепутатите
при пленарния вот на Европейския парламент по DSA през януари, така и от
позицията на всяка една национална държава-членка в общите дискусии на
трите европейски институции, които ще започнат след пленарния вот, в
рамките на френското председателство на ЕС.