Българският творчески сектор се обедини в обща позиция относно проекта за Акт за цифровите услуги (DSA), обсъждан от институциите на ЕС

Широка група от 15 организации, представляващи творческия сектор вБългария, се обединиха в обща позиция относно предложени от Европейскияпарламент и Европейския съвет промени в проекта за Акт за цифровите услуги(DSA). Зад общата позиция, координирана от Българската асоциация намузикалните продуценти (БАМП), застават музикални, аудио-визуални,литературни, визуални автори, изпълнители, книгоиздатели, музикални,филмови и телевизионни продуценти и професионални фотографи. Теизпратиха отворено…

Новини