Федерацията на европейските професионални фотографи, който представлява 20 фотографски организации от Европа, излезе с писмо по повод пандемията от COVID-19 и ефектът върху работата на фотографите.

Може да се запознаете с него от следния файл:

FEP Letter