На 12 май 2019г бе проведено Общо събрание на Асоциацията на професионалните фотографи. На събитието бяха приети годишният отчет за дейността, финансовия отчет на сдружението и бяха дискутирани бъдещи проекти и дейности.

С пълно единодушие присъстващите членове на АПФ преизбраха за втори мандат Управителния съвет в състав – Александър Михайлов, Ани Петрова, Евгени Димитров, Лилия Йотова и Цветан Томчев. Вторият мандат е за три годишен период и започва да тече от 25.05.2019г. УС пък единодушно гласува следващ мандат на Лилия Йотова като председател.