На 12 май 2019 година, от 9 до 13ч в София, ул. Витоша 50, ет.  2, в залата на Академията за емоционална интелигентност ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на Асоциацията на Професионалните Фотографи.

Дневен ред:

Отчет за дейността, Финансов отчет, Планирани бъдещи проекти и дейности, Избори, Обсъждане на предложения, Разни