Разговор на журналистът Александър Михайлов с Лилия Йотова – председател на АПФ и Ани Петрова – член на Управителния Съвет на АПФ за фотографията, професионализма, асоциацията и международното признание на българските фотографи.

БНР, Програма “Христо Ботев”, 12 април 2018 г, 14 ч

БНР, Програма Хоризонт, запис на предаването