Предаване “Денят започва с култура” по БНТ, рубрика “Цената на творчеството”

За авторско-правния режим във фотографията – Лилия Йотова – председател на АПФ и Евгени Димитров – член на УС на АПФ гостуват в съвместната рубрика на БНТ и Мюзикаутор – “Цената на творчеството” по покана на Мюзикаутор, а с репортажи се включиха колегата фотограф Valery Zahov, адвокат Десислав Владимиров и Eвелина Андреева – БТА.

https://www.bnt.bg/bg/a/za-avtorsko-pravniya-rezhim-vv-fotografiyata