На 29 октомври 2017 година, от 16 ч в залата на Съюза на Българските Журналисти (ул. Граф Игнатиев 4) ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на Асоциацията на Професионалните Фотографи.

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността
  2. Финансов отчет
  3. Планирани бъдещи проекти и дейности – представяне
  4. Обсъждане на предложения, направени от членовете на АПФ
  5. Разни