Председателят на КЗЛД спечели наградата в 19-тия поред годишен конкурс “Юрист на годината”. Отличието е висока оценка за неговия личен принос и водеща роля при въвеждането на новия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз (GDPR). Асоциацията на професионалните фотографи потвърждава още веднъж позитивните си впечатления от дискусиите по съвместната работа с Венцислав Караджов в Комисията за вътрешен ред и сигурност към Народното събрание, където работихме по промените в Закона за защита на личните данни, както и по успешното реализиране на конференцията за GDPR с фотографската общност на 29 март 2019 в София.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.