Контакти

e-mail: office@photographers.bg

Phone: 0888 766553

Facebook page: Association of Professional Photographers

Банкова сметка на Асоциация  на професионалните фотографи
БАНКА ДСК
IBAN: BG43STSA93000024396950
BIC: STSABGSF