Уважаеми колеги,

 След като обърнахме внимание върху трудностите и пречките, които създава новия регламент за защита на личните данни при изпълняване на професионалните ни задължения, Комисията за защита на личните данни публикува списък при който не се изисква съгласие на субекта при фотографиране и видеозаснемане.
В съответствие с посочени критерии, по правило не е необходимо отделно съгласие от лицата, в това число подписването на всякакви форми на декларации, за обработване на личните им данни от изброените по-долу администратори в хода на тяхната обичайна професионална дейност. Това не включва обработването на лични данни за директен маркетинг, където съгласието следва да е водещо основание.
Примерен неизчерпателен списък на случаи, в които не се изисква съгласие:
 
– лекари, зъболекари и фармацевти;
 
– адвокати;
 
– работодатели;
 
– публични органи (държавни и общински);
 
– учебни заведения (детски градини, училища и висши учебни заведения);
 
– банки и други кредитни институции;
 
– застрахователи;
 
– предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
 
– куриерски фирми и други пощенски оператори;
 
– предприятия, предоставящи комунални услуги (електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикации);
 
– обработващи лични данни (счетоводители, служби по трудова медицина и др.);
 
– хотелиери и туристически агенции;
 
– управителите на етажна собственост (домоуправители);
 
– копирни услуги;
 
– преводачи;
 
– ЖУРНАЛИСТИ, ФОТОГРАФИ, ВИДЕООПЕРАТОРИ
 
– религиозни, политически, обществени и синдикални организации;
 
– и други
 
Специфична хипотеза на обработване на лични данни без да се изисква съгласие на субекта на данните е фотографирането и видеозаснемането на лица на публично мястоhttps://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1158.
 Ако то се извършва от физическо лице в хода на чисто лични занимания, тогава Общият регламент изобщо не се прилага.
В случай, че заснемането е част от професионална дейност, тогава биха могли да се приложат изключенията и облекченията за академично, художествено или литературно изразяване по чл. 85 от ОРЗД.

Тук следва да се отчита и разпоредбата на чл. 13 от Закона за авторското право и сродните му права, съгласно която фотографът (видеооператорът) не изисква съгласие от изобразеното лице, ако изображението е било направено в хода на обществената дейност на изобразеното лице или на публично или обществено място, изображението на лицето е само детайл в произведение, показващо събрание, шествие или пейзаж или изобразеното лице е получило възнаграждение, за да позира.

 Тези материали са публикувани официално на страницата на Комисия за защита на личните данни и дават официално становище по поставените въпроси –  https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1158 

Можете да ги цитирате, ако срещате някакви пречки или трудности при работата си и да информирате клиентите и партньорите си за тях.

Лилия Йотова

Председател АПФ

Image already added

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.