За нас

Асоциация на професионалните фотографи (АПФ) е неправителствена организация в обществена полза, с фокус върху обединението, защитата и опазването на авторските и трудови права на професионалните фотографи в България. Членовете на АПФ  са специалисти, разполагащи с необходимите технически знания и умения, за да извършват качествени фотографски услуги срещу достойно заплащане на положения труд.

Основната цел на АПФ е да събере професионалните фотографи в единна организация, която да играе роля на представляващ орган за гилдията. Така тя може да дефинира и подпомага решаването на проблемите, както и да съблюдава опазването на интересите на фотографите. В тази връзка асоциацията оказва на своите членове подкрепа при решаване на юридически спорове свързани с авторските и сродните им права.

Важна цел на асоциацията е изграждането на положителен имидж на професията „Фотограф“. Чрез участие и иницииране на публични или специализирани прояви, организацията има за цел да достигне както до широката аудитория (ползвателите на фотографски услуги), така и до законодателните и изпълнителни държавни органи, които могат да работят в защита и полза на професионалния фотограф. Предстои изработването на календар от събития, състоящ се от семинари, кръгли маси, фото изложби и т.н.

С дейността си АПФ цели също така да се превърне и в платформа за обмен на контакти, идеи и знания между колеги в национален и световен мащаб. Сред задачите на асоциацията е да развива и поддържа добри взаимоотношения със съсловните организации в други държави; да подпомага участието на членовете си в международни форуми; да осигурява гостувания, срещи и лекции  на световно известни фотографи в страната.

Членове на АПФ могат да бъдат само професионални фотографи, както и студенти и учащи в специалности с профил „Фотография“. Съгласно дефиницията на АПФ, професионален фотограф е всеки, който получава над 50% от доходите си, чрез предоставяне на фотографски услуги.

Освен правата и възможностите, с които се ползват членовете на АПФ, те са задължени да съблюдават стриктно етичния кодекс, разработен от асоциацията. По този начин те стават част от гилдия, която се идентифицира с лоялност, коректност и високо качество във фотографската работа. Гилдия, която определя пътя за развитие на фотографията в България.

Асоциацията на професионалните фотографи (АПФ) е създадена с учредително събрание на 26 март 2016 година. Ръководи се от Председател и Управителен съвет. От 26 март 2018 година АПФ е пълноправен член на Федерацията на Европейските Професионални Фотографи (FEP) и представлява България във европейската фотографска общност.

Повече за учредителите ще научите тук: учредители

Нашите членове: членство

Присъединете се към нас!

Партньори: